Gezinnen

Bij therapie met kinderen en jongeren werken we nauw samen met de ouders. De kindertherapeut zal vanaf de intake een werkrelatie aangaan met zowel het kind/de jongere. In de parallelle ouderbegeleiding worden de ouders/context door de gezins/- contextbegeleider betrokken bij de therapie en is er ook begeleiding voorzien voor de ouders.

In dit proces, wordt er samen met de ouders nagedacht over de moeilijkheden die er zijn bij het kind, welke betekenis dit heeft binnen de gezin en de ruimere samenleving (zoals vrije tijd, sportclub, shool, ruimere familie), welke invloed het gezinsfunctioneren heeft op kind/jonger.

Er wordt gezocht om ouders handvaten te geven om hun kind beter te begrijpen, er wordt gewerkt om vastgelopen interacties terug in beweging te brengen, er wordt stilgestaan bij persoonlijke processen bij ouders die een eventuele invloed kunnen hebben in de moeilijkheden van het kind (familiale antecenten, opvoedingservaring van de ouder zelf ).

Met akkoord van ouders en kind, kan er ook gekeken worden om ruimere samenwerking aan te bieden, met bv andere hulpverleners of diensten, school, CLB die betrokken is bij het kind/jongere en/ of zijn gezin.

Dit noemen we ouder- / contextbegeleiding.

Maar er kan ook, indien aangewezen, geopteerd worden om familiegesprekken te hebben.

De problemen worden dan bekeken met iedereen van het gezin tesamen en de interacties tussen de verschillende gezinsleden wordt rechtstreeks ondersteund, waarbij er wordt gezocht om de vastgelopen interacties te bespreken en de krachten in het gezin te ontwikkelen.