Kinderen en jongeren

Wat bieden wij?

De therapie kan aangeboden worden bij ons in de praktijk maar in overleg is therapie aan huis of therapie op school ook mogelijk.

Er wordt vanuit verschillende therapiemodellen met uw kind gewerkt. Op deze manier gaan we op zoek naar alle oorzaken die een rol spelen bij het ontstaan en/of instandhouden van de klachten van uw kind. Het probleem is meestal terug te voeren op een combinatie van verschillende factoren, een integratieve aanpak is vaak het meest aangewezen.

Therapie kan hulp bieden bij een scala aan problemen. Het is hierbij belangrijk te melden dat jonge kinderen deze problemen soms onbewust beleven. Oudere kinderen kunnen het vaker wel benoemen.

Volgende problemen illustreren wie er baat aan therapie zou kunnen hebben (meerdere klachten kunnen aanwezig zijn of zijn niet zo uitgesproken):

 • Lichamelijke en psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie, bedplassen (enuresis), problemen met stoelgang (encopresis),…
 • Gedragsproblemen: woedeaanvallen, snel boos worden, steeds ruzie maken/prikkelbaarheid, pesten, liegen, verminderde concentratie, gebrek aan assertiviteit, hyperactiviteit en impulsiviteit,…
 • Emotionele problemen: scheiding, rouw, trauma’s, angsten en fobieën, gebrek aan zelfvertrouwen, depressie, schuld, schaamte, verdriet, boosheid, eenzaamheid, dwanggedachten,…
 • Ontwikkelingsproblemen: slaapproblemen, eetproblemen, hechtingsproblemen, zindelijkheidsproblemen, ontwikkelingsvertraging en /of –stoornis, moeilijk lopende sociale integratie,…
 • Aangeleerde slechte gewoontes: duimzuigen, nagelbijten, tics, …
 • Bijzondere eigenschappen: hoofdbegaafdheid, hoogsensitiviteit,…
 • Problemen gekoppeld aan de adolescentiefase: Wie ben ik? Waar sta ik voor? Waar ben ik goed in? Waar hoor ik bij?

Psychodiagnostisch onderzoek is mogelijk naar het voorkomen van:

 • ADHD
 • ASS (autisme)
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Intelligentieonderzoek
 • Belevingsonderzoek

Hoe kan je een afspraak maken?

Aanmeldingen gebeuren telefonisch of via contactformulier op de website, door één van de ouders of de verwijzer.

Tijdens het intakegesprek bespreken we uitvoerig wat de klachten en hulpvragen zijn van de ouders en/of kinderen. Doorgaans komen de ouders zonder het kind/jongere naar dit eerste gesprek, tenzij anders telefonisch afgesproken met de psycholoog. Het intakegesprek duurt gemiddeld één uur. De frequentie van oudergesprekken en de individuele therapie bij het kind/jongere is in samenspraak met de ouders en de psycholoog. U, als ouder(s) krijgt een actieve rol toebedeeld in het veranderingsproces van uw kind. Het succes van de behandeling hangt mede daar van af!

Na dit gesprek kan, indien nodig, contact opgenomen worden met de verwijzer of andere betrokken personen zoals de school of andere hulpverleners. Dit slechts indien de ouders of de jongere daar hun toestemming voor geven.

Terugbetalingsmogelijkheiden voor kinderen en jongeren

Prestaties van psychologen worden nog niet terugbetaald door het RIZIV. Er zijn wel mutualiteiten die in tegemoetkoming voorzien. De regelgeving is zeer verschillend van mutualiteit tot mutualiteit. Zelfs tussen de afdelingen van dezelfde mutualiteit kunnen er grote verschillen zijn. Dit heeft te maken met de zorg waarvoor terugbetaling wordt voorzien, de kwalificaties van de zorgverlener, de voorwaarden inzake doorverwijzing, de leeftijd van de patiënt, de duur en het bedrag van de terugbetaling.

Een overzicht vindt u hier: https://www.bfp-fbp.be/terugbe...

Het is zeker aangewezen om bij uw eigen mutualiteit na te gaan welke tegemoetkomingen bestaan.