Koppels

Niemand wil een gespannen relatie en toch kan het ieder van ons overkomen. Gevangen in onbegrip, irritatie, wantrouwen en verwijten spreek je elkaars taal niet meer en beland je ieder op je eigen eiland. Je grip op de situatie smelt weg. Gevoelens als onbegrip, kwaadheid en machteloosheid steken de kop op.

Iedereen wil gelukkig zijn en streeft daar naar, binnen een gekozen relatievorm. Iedereen heeft een eigen definitie van geluk. Het gevoel van geluk kan onder druk komen te staan of problematisch worden. Elk individu heeft een eigen strategie om zich staande te houden in moeilijke situaties.

doel van relatietherapie:

  • Duidelijkheid scheppen in de bestaande problematiek
  • Verbeteren van de onderlinge communicatie en erkennen van wederzijdse emoties
  • Het doorbreken van bestaande conflicten / patronen
  • Het (leren) maken van onderlinge afspraken met het oog op de toekomst
  • Herstellen van verbondenheid