Begrippen

 • Psychosomatiek:
  Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten die hun oorsprong vinden in of samenhangen met psychische problemen (vb.: hyperventilatie, hoofdpijn, hartkloppingen, spastisch colon, diarree, …). Of lichamelijke klachten psychosomatisch zijn wordt in eerste instantie niet door klinisch psychologen of psychotherapeuten maar door een arts vastgesteld ! Samenwerking tussen artsen en psychologen is van groot belang, bij psychosomatische klachten des te meer.

 • Psychopathologie:
  De term psychopathologie wordt gebruikt wanneer sprake is van een psychische ziekte en betekent niet noodzakelijk dat het gaat om psychisch "gek" zijn. De term psychische probelemen wordt gebruikt wanneer het niet om ziekte gaat, wel om bepaalde psychische klachten. Een voorbeeld : wanneer iemand vaak last heeft van neerslachtigheid kunnen we spreken van een psychisch probleem, wanneer iemand een depressie doormaakt, gaat het om psychopathologie.

 • Psychische problemen:
  De term psychopathologie wordt gebruikt wanneer sprake is van een psychische ziekte en betekent niet noodzakelijk dat het gaat om psychisch "gek" zijn. De term psychische problemen wordt gebruikt wanneer het niet om ziekte gaat, wel om bepaalde psychische klachten. Een voorbeeld : wanneer iemand vaak last heeft van neerslachtigheid kunnen we spreken van een psychisch probleem, wanneer iemand een depressie doormaakt, gaat het om psychopathologie.

 • Psychodiagnostiek:
  Eén van de functies van een klinisch psycholoog is het stellen van diagnoses omtrent psychische problemen of psychopathologie. In sommige gevallen kan dit gepaard gaan met testonderzoek. In elk geval gaat psychodiagnostiek steeds vooraf aan een behandeling, echter ook tijdens een behandeling (therapie) blijft diagnostiek belangrijk.

 • Therapeutisch denkkader:
  Op vlak van psychotherapie bestaan er verschillende therapeutische oriëntaties of behandelingsvormen. Tot nog toe gaat dit om systeemtherapie, gedragstherapie, psychoanalytische / psychodynamische therapie, client-centered therapie.