Klinisch psychologisch onderzoek

Onderzoek in functie van psychodiagnostiek op basis van gestructureerd klinisch interview en/of psychologische tests en vragenlijsten.

De onderzoeksprocedure is gespreid over drie sessies van elk twee uur en bestaat naast één ongestructureerd (Clinical Diagnostic Interview) en twee gestructureerde (SCID-I en SCID-II) diagnostische interviews uit een verscheidenheid aan psychologische tests die een beeld helpen vormen van zowel de symptomatologie (b.v. SCL-90-R, BDI-II, DYBOCS, ILK, OCI-R) als de persoonlijkheidsstructuur (b.v. IIP-64, DEQ, PSI, TAS, LEAS, TAT) van de patiënt. De procedure resulteert in een uitgebreid psycho-diagnostisch rapport waarin de etiologie van de symptomen en de persoonlijkheid van de patiënt beschreven wordt, alsook de manier waarop deze beide psychische entiteiten met elkaar verbonden zijn.)