Margaux Verschueren

Doelgroep

 • kinderen en jongeren
 • jongvolwassenen

Domein

 • Emotionele problemen, emotieregulatie
 • Ontwikkelingsproblemen, identiteit
 • Eetproblemen, lichaamsbeeld
 • Individuele therapie: gesprekstherapie en/of speltherapie

Consultatie op

 • Maandagavond
 • Woensdagnamiddag

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (2014-2015, KU Leuven)
 • Doctor in de psychologie (2015-2021, KU Leuven)
 • Specialisatie: Postgraduaat in de psychodynamische kinderpsychotherapie (i.o., KU Leuven)

Werkervaring

 • Sinds 2021: Klinisch psycholoog residentiële jongerenwerking in kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis De Korbeel
 • Sinds 2021: Klinisch psycholoog Groepsprivépraktijk Psychologen Marke
 • 2016-2021: Klinisch psycholoog in PraxisP (Praktijkcentrum PPW KU Leuven) - Psychodynamisch Kinderteam

Lidmaatschap

 • Erkenningsnummer van de psychologencommissie: 922116020
 • Visumnummer: 262865
 • Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen


margaux@groepsprivepraktijk.be

Ter bescherming van uw privacy (in overeenstemming met de GDPR wetgeving) zullen wij geen inhoudelijke vragen beantwoorden via mail. Dit mailadres kan dus enkel gebruikt worden voor praktische info. Annulatie van afspraken kan enkel telefonisch; minstens 24 uur op voorhand. Zoniet wordt verloren praktijktijd aangerekend.