Yves Clarysse

Doelgroep

Ouders en gezinnen

Domein

Gezins- en contextbegeleiding omvat alle begeleidingscontacten in het netwerk van het kind/ de jongere gekoppeld aan de therapie die er voor hem/haar wordt opgestart.

Dit omvat ouderbegeleidingsgesprekken, gezins- en familiegesprekken, overleggen met een netwerk (school, ruimere familie, reeds bestaande hulpverleningsaanbod)

Ouders kunnen ook gesprekken hebben, zonder dat het kind in therapie is.

Consultatie op

maandagavond
woensdagavond
donderdagvoormiddag
zaterdagvoormiddag

Vakantie 12/08 - 30/08

Opleiding en werkervaring

Ik studeerde af in 1998 als bachelor sociaal- agogisch werk en oriënteerde me onmiddellijk in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en zijn/haar context.

In de afgelopen 20 jaar verdiepte ik me via intervisie, supervisie, opleidingsdagen in verschillende aspecten van het werken met gezinnen.

Dit gaat over systeemdynamieken, nieuwe autoriteit, (v)echtscheidingsmoeilijkheden, infant-mental health, ontwikkelen van een ADHD-toolkit, ….

Mijn motivatie om te ondersteunen wanneer het soms moeilijk gaat en mijn verworven inzichten, motiveerden me, om naast het werken in een kinder- en jeugdkliniek (opnameafdeling + poliklinische infant werken), om te starten in 2011 in deze groepsprivepraktijk .

Lidmaatschap

Beroepsvereniging voor maatschappelijk werk
Lidmaatschap van WAIMH

yves@groepsprivepraktijk.be

Ter bescherming van uw privacy (in overeenstemming met de GDPR wetgeving) zullen wij geen inhoudelijke vragen beantwoorden via mail. Dit mailadres kan dus enkel gebruikt worden voor praktische info. Annulatie van afspraken kan enkel telefonisch; minstens 24 uur op voorhand. Zoniet wordt verloren praktijktijd aangerekend.